دسامبر 2, 2018

نکاتی طلایی برای گرم کردن دست قبل از نواختن ویولن

شما به عنوان یک نوازنده ویولن باید این نکته را بدانید که قبل از اینکه شروع به نواختن ویولن کنید باید فیزیک و جسم  خود را […]