نوامبر 27, 2018

آموزش کوک کردن سه تار با تیونر

برای اینکه شما بتوانید ساز خودتان را کوک کنید و صدای زیبایی را با سه تار خود بزنید باید آن را کوک کنیدباید اصول آن را […]