نوامبر 21, 2018
ساختار ساز ويلن

آشنایی با ساختار ساز ويلن

4 / 5 ( 1 امتیاز ) ساختار ساز: ويلن سازی زهی – آرشه ای است و پایه ی هر ارکستر بزرگ محسوب می شوند و […]
تماس با آموزشگاه ماهون 09033807888