دسامبر 7, 2018
انتخاب ساز

عوامل و معیارهایی برای انتخاب ساز مناسب

5 / 5 ( 1 امتیاز ) اولین قدمی که در نوازندگی باید انجام داد انتخاب ساز است اما همین مسئله اولیه؛ مهم ترین و حساس […]
تماس با آموزشگاه ماهون 09033807888