دسامبر 4, 2018
ویولن آکوستیک

آشنایی با ویولن آکوستیک

نقش این ساز چه در ارکستر بزرگ چه به طور جمعی و انفرادی بسیار پر اهمیت است. وجهه جهانی ویولن آکوستیک را می‌توان در سازگاری آن […]