نوامبر 25, 2018

نحوه گرفتن مضراب سه تار

برای گرفتن مضراب سه تار روشهای مختلفی وجود دارد که ما در این مقاله می خواهیم چند روشی را برای عزیزانی که تازه شروع به نواختن […]