نوامبر 24, 2018
آموزش سه تار

آموزش سه تار به طور حرفه ای

آموزش سه تار: سه‌تار از سازهای زهی و مضرابی موسیقی ایرانی است که با ناخن انگشت اشارهٔ دست راست نواخته می‌شود. این ساز، دارای ۴ سیم […]