نوامبر 19, 2018
رگلاژ ویولن

رگلاژ ویولن چیست؟

رگلاژ ویولن یا تنظیم ساز آرشه ای ویولن، به مجموعه کارهایی گفته میشود که بر روی ساز ویولن انجام می شود.تا تغییرات زیادی از نظر کیفیت […]