آموزش انواع ساخت ساز

دسامبر 6, 2018

آموزش ساخت انواع ساز ها

بررسی و طبقه‌بندی و شناخت  انواع سازها را دانش «سازشناسی» یا «ارگانولوژی» می‌نامند. سازها را به صورت‌های مختلف دسته بندی کرده‌اند ولی معمول‌ترین (و نه لزوماً […]