نوامبر 15, 2018
خرید آرشه ویولن

نکاتی مهم برای خرید آرشه ویولن

آرشه یا کَمانه وسیله‌ای است که از آن برای نواختن سازهای زهی استفاده می‌شود. آرشه شامل یک چوب است که به دو سر آن موی دُم […]